Leki obniżające poziom cukru we krwi a śmiertelność

admin
20 czerwca 2018
brak komentarzy

Środki takie jak sulfonylomocznik czy insulina są czasem kojarzone z większą śmiertelnością pacjentów; z kolei metmorfina wiąże się z niższym ryzykiem śmiertelności wśród pacjentów z cukrzycą typu 2. Niewiele uwagi poświęcono jednak jak dotąd ważnemu pytaniu: jak środki obniżające glukozę we krwi wpływają na śmiertelność przyjmujących je cukrzyków. Publikujemy najnowsze wyniki badań dotyczących tego właśnie zagadnienia. Wykazały one, że śmiertelność pacjentów przyjmujących lekarstwa obniżające poziom glukozy była różna w zależności od rodzaju branych lekarstw.

Badania, o których mowa, odbyły się w Belgii. Wybrano wyłącznie pacjentów, którzy byli powyżej 18. roku życia i w okresie od 2003 do 2007 roku stosowali lekarstwa obniżające poziom glukozy we krwi. Następnie pacjentów podzielono na kohorty w zależności od lekarstw, które przyjmowali. Były to metmorfina, sulfonylomocznik oraz insulina. Zbadano też, jakie efekty ma łączenie tych trzech lekarstw w dowolnej kombinacji. Następnie obserwowano osoby badane przez maksymalnie 5 lat lub do momentu śmierci.

Co się okazało?

Po pięciu latach, gdy ponownie zbadano uczestników badania, okazało się, że w grupie osób leczonych wyłącznie metmorfiną nie odnotowano zwiększonej śmiertelności w porównaniu z grupą kontrolną. Z kolei u pacjentów leczonych sulfonylomocznikiem oraz insuliną śmiertelność była wyższa niż w grupie kontrolnej. Największa śmiertelność dotyczyła osób przyjmujących insulinę (23,8%), na drugim miejscu uplasował się sulfonylomocznik (4,1%), a w przypadku metmorfiny zanotowano niewielką wartość – 0,3%. Również pacjenci, którzy przyjmowali różne leki naraz, umierali częściej niż grupa kontrolna.

Wiek pacjentów natomiast nie zaważył na wynikach i nie wpłynął na śmiertelność. Istotne okazały się jednak być statyny. Pacjenci, którzy przyjmowali środki obniżające cukier we krwi, a także statyny, mieli wyższy wskaźnik przeżycia niż osoby, które również farmakologicznie obniżały glukozę we krwi, ale nie brały statyn.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *