Cukrzyca w szkolnych murach. Porady dla rodziców i opiekunów.

admin
1 sierpnia 2019
brak komentarzy

Uczestnictwo w życiu szkolnym zyskuje dla diabetyka dodatkowy wymiar, jako że jest to dla niego czas zarówno intensywnej nauki szkolnej, ale także pierwszych egzaminów z… życia z chorobą.

Aby dziecko z cukrzycą nie miało problemów z przystosowaniem się do szkolnych warunków, rolą rodzica lub opiekuna jest uświadomienie mu wszystkich zależności pomiędzy chorobą a szkołą, potencjalnych zagrożeń wynikających z nieostrożności oraz właściwej postawy diabetycznej. Przestrzeganie poniższych wytycznych zniweluje u opiekuna małego diabetyka niepokój, iż etap szkolny będzie stanowił kolejną przeszkodę w drodze ku dorosłości.

Obowiązki kadry pedagogicznej

Dyrektor placówki oświatowej oraz nauczyciele są zobligowani do posiadania przynajmniej podstawowej wiedzy na temat pracy z dzieckiem obciążonym cukrzycą. Osoba zarządzająca instytucją ma ustawowy obowiązek wypełnić szereg obowiązków takich jak zobowiązanie kadry pedagogicznej do poszerzania wiedzy na temat cukrzycy, wywiad z rodzicami małego cukrzyka czy opracowanie specjalnej strategii postępowania wobec każdego ucznia-diabetyka. Natomiast nauczyciel bądź pielęgniarka szkolna ma za zadanie pomagać dziecku w zażywaniu leków czy wykonywaniu pomiarów cukru. Wbrew pozorom, uprzednie przeszkolenie w tych kwestiach nie powinno ograniczać się wyłącznie do zawodu szkolnej pielęgniarki, bowiem, jak wiadomo, aktualnie istnieje deficyt stanowisk pielęgniarskich w szkolnictwie. Co więcej, dyrektor szkoły powinien zadbać, aby wszyscy pracownicy placówki posiadali wiedzę na temat postępowania z cukrzycą.

Prawa ucznia-diabetyka

Bezpieczeństwo ucznia jest kwestią nadrzędną, dlatego małemu cukrzykowi umożliwia się następujące działania:

  • możliwość posiłku w czasie godziny lekcyjnej
  • możliwość konsultacji telefonicznej z rodzicami
  • możliwość powtórzenia testu, jeżeli uprzednio dziecko pisało go z podwyższonym stanem cukru we krwi
  • możliwość pomiaru cukru we krwi podczas lekcji

Dojrzałość kluczem do sukcesu

Rodzice dziecka nie powinni jednak interpretować zachowania opiekunów szkolnych jako postawy terapeutycznej. Owszem, pomoc ze strony szkoły znacznie ułatwia aklimatyzację na tym trudnym etapie, jednak lwia część wysiłku powinna stać się udziałem samego dziecka. Zadaniem kadry nauczycielskiej jest wspieranie cukrzyka w codziennych aktywnościach, a nie podejmowanie jakichkolwiek decyzji diabetologicznych. Pomocne może okazać się traktowanie tego okresu jako przyspieszonego treningu samodzielności, bowiem dziecko uczy się samokontroli i odpowiedzialności za podjęte decyzje.

Podobne Posty
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *