Czym jest insulina?

Insulina to hormon, który umożliwia wchłanianie glukozy przez komórki naszego organizmu. Glukoza jest przechowywana w wątrobie oraz mięśniach w formie glikogenu. Sprawia, że energia nie jest pobierana z tłuszczu w wyniku jego spalania.

Jeśli we krwi brakuje insuliny lub jest jej bardzo mało, glukoza nie jest absorbowana przez większość komórek. W takim przypadku nasze ciało wykorzystuje tłuszcz jako źródło energii. Insulina steruje także innymi funkcjami organizmu, na przykład wchłanianiem aminokwasów przez komórki.

Zwierzęta różnią się między sobą rodzajem insuliny. Insulina u świń jest najbardziej podobna do ludzkiej. Człowiek może przyjmować insulinę zwierzęcą, jednak inżynieria genetyczna pozwala nam już na produkcję ‘ludzkiej’ insuliny.

Trzustka

Trzustka to element układu pokarmowego. Jest położona w górnej części jamy brzusznej. Kształtem przypomina liść, mierzy 12-20 cm. Jej szerszy koniec nazywamy głową, węższy to ogon.

Trzustka pełni dwie istotne funkcje:

  1. Produkuje sok trzustkowy,
  2. Produkuje insulinę oraz inne hormony trawienne.

 

Insulina jest produkowana w trzustce. Uwalnia się po spożyciu białka, ale także wtedy, gdy we krwi obecna jest glukoza, której poziom wzrasta po spożyciu przez nas węglowodanów.

Dzięki insulinie glukoza dociera do komórek naszego organizmu. Tylko glukozie zawdzięczają one swoje funkcjonowanie.

W trzustce mieszczą się wyspy Langerhansa, które  zawierają komórki beta. Funkcją tych komórek jest synteza, czyli produkcja, insuliny. W trzustce mieści się ok.1-3 milionów wysp Langerhansa, które stanowią jednak tylko jedną piętnastą całkowitej masy tego organu.

Etymologia słowa “trzustka”

Trzustka została po raz pierwszy opisana przez Herofiliusa z Chalcedonu, ok. 300 lat przed naszą erą. Swoją nazwę z kolei zawdzięcza Rufusowi z Efezu, który stworzył ją ok. 100 roku naszej ery. Jednak powszechnie przyjmuje się, że słowo ‘trzustka’ było już używane przez Arystotelesa (348-322 p.n.e.), a więc przed Herofiliusem.

W dziele Arystotelesa Historia Animalium pojawia się następujące fragment: „…tak zwana trzustka”. Uważa się, że określenie „tak zwana trzustka” jest dowodem na to, że słowo to używane było już za czasów Arystotelesa, ale nie było jeszcze wtedy uznane za termin anatomiczny. Nastąpiło to dopiero za czasów Herofiliusa.

Samo słowo „trzustka” (łac. pancreas) pochodzi z Greki – „pankreas”.